resize 640x360

השכלה

פסקת תוכן להשכלה

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א

פסקת תוכן להתמחות

מומחיות מוכרת

פסקת תוכן למומחיות מוכרת

נוירולוגיה

השתלמויות

פסקת תוכן להשתלמויות

Fellowship  מחקרי בנוירולוגיה אוטואימונית במיו קליניק מינסוטה
Fellowship  קליני בנוירולוגיה אוטואימונית במיו קליניק מינסוטה

ניסיון קליני

פסקת תוכן לניסיון קליני

התמחות, המחלקה הניורולוגית המרכז הרפואי ת"א (איכילוב)

רופא בכיר, המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי ת"א (איכילוב)

פסקת תוכן לניסיון אקדמי

השתתפות בכנסים

פסקת תוכן להשתתפות בכנסים

כ-10 הצגות בכנסים מדעיים

פרסומים מקצועיים

פסקת תוכן לקישור לפרסומים באינטרנט

כ-20 פרסומים מקצועיים
רשימת הפרסומים כפי שמופיעה באתר PubMed

פסקת תוכן לפרסים והשגים

פסקת תוכן חברות באיגודים מקצועיים

שטחי התעניינות ועיסוק מיוחדים

פסקת תוכן לשטחי התעניינות ועיסוק מיוחדים

תסמונות פאראנאופלסטיות ודלקות מוח אוטואימוניות (Limbic encephalitis)

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018