מומחה בנוירולוגיה, מנהל המערך הנוירולוגי, המרכז הרפואי ת”א