מומחה בנוירולוגיה, יו”ר החברה למחלות נוירומוסקולריות