מומחית לשיקום נשימתי גרוס ניהלה בעבר את היחידה לשיקום נשימתי במרכז הרפואי ע”ש סוראסקי בתל אביב, מאז 1998